Zespół

Marek Wróbel
Radca Prawny
Jest osobą wiodącą w Kancelarii, od 2003r. pracuje w Ząbkowicach Śląskich. Z powodzeniem prowadzi skomplikowane spory cywilne, gospodarcze, pracownicze. Cieszy się zaufaniem i szacunkiem klientów.

Marek Wróbel  ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu wrocławskiego w 1992r. Po dwuletniej aplikacji sądowej przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, zakończonej egzaminem sędziowskim , przystąpił do egzaminu radcowskiego i od 1996r. jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu pod nr WŁ-WB 380. Poza tym w latach 1992 do 2002r. był asystentem  – pracownikiem naukowo-dydaktycznym  w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Wrocławskiego a ponadto zdobywał doświadczenie prowadząc zajęcia ze studentami na Podyplomowych  Studiach Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  Uniwersytetu Wrocławskiego a także Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z zakresu prawa bankowego, cywilnego.

Równocześnie począwszy od 1997r. do 2016r. z sukcesami prowadził praktykę w postaci obsługi oddziałów Banku Zachodniego WBK SA. Szkolenia dla pracowników banków z zakresu windykacji w tym dla radców prawnych były kolejnym doświadczeniem.

Jest osobą wiodącą w Kancelarii, od 2003r. pracuje w Ząbkowicach Śląskich. Z powodzeniem prowadzi  skomplikowane spory cywilne, gospodarcze, pracownicze. Cieszy się zaufaniem i szacunkiem klientów.

Poczucie humoru i bardzo dobra komunikacja z klientem to jego atuty.