O nas

Kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie pracy oraz prawie rodzinnym.  W rezultacie dotychczasowej praktyki zdobyliśmy ogromne doświadczenie w procesach budowlanych, tych małych jak i dużych. Kancelaria prowadzi obsługę prawną szeregu projektów realizowanych przez Firmę Konsultingową  ENVI z/s w Brzegu. Zdobyliśmy doświadczenie realizując z powodzeniem projekty dla Gminy Ziębice, Strzelin, Lubsko z zaangażowaniu środków europejskich Funduszu Ochrony Środowiska. Trwające kolejne projekty to przykład naszej aktywności. Nie są nam obce procesy przekształceń spółek handlowych, ich łączenie, likwidacje.

Obecnie świadczenie pomocy prawnej dokonywane jest na rzecz podmiotów gospodarczych w ramach stałych umów obejmujących obsługę prawną i kompleksową z branży budowlanej, transportowej, produkcji i sprzedaży aparatury elektrycznej a także projektów i budowy maszyn. Kopaliny to także temat znany i realizowany przez Kancelarię.  

Pomoc prawna wykonywana jest także na rzecz jednostek samorządu terytorialnego  w ramach ich zaangażowania w podmioty gospodarcze a także działania inwestycyjne związane z gospodarką wodnokanalizacyjną. Pomoc ta niejednokrotnie dotyczyła  zastępstw procesowych w sporach przed sądami powszechnymi jak i Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie a także Krajową Izba Odwoławczą.