Zamówienia publiczne

  • doradztwo w zakresie procedur przetargowych,
  • pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
  • pomoc prawną przy przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego,
  • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań, odpowiedzi na odwołania, przystąpień do postępowania odwoławczego i skarg.