Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

-bieżąca obsługa pracodawców

-regulaminy i inne wewnątrzzakładowe akty prawa pracy

-zastępstwo procesowe w zakresie ustalenia stosunku pracy , uznania wypowiedzenia umów o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy , odszkodowania , zadość uczynienia, wynagrodzenia z tytułu świadczenia  pracy, także  w godzinach nadliczbowych,

-wcześniejsze emerytury , wypadki przy pracy, renty wypadkowe, rodzinne