Zespół

Anna Maziarz-Cabaj
Radca Prawny
Specjalista z zakresu prawa rodzinnego, prawo ubezpieczeń społecznych i pracy a także prawa administracyjnego, w szczególności oświatowego. Ponadto realizuje praktykę z zakresu ubezpieczeń majątkowych i dochodzenia odszkodowań majątkowych i osobowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, magister administracji oraz magister prawa od 2005r.

Radca prawny od 2011r. – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

Specjalista z zakresu prawa rodzinnego, prawo ubezpieczeń społecznych  i pracy a także prawa administracyjnego, w szczególności oświatowego. Ponadto realizuje praktykę z zakresu ubezpieczeń majątkowych i  dochodzenia odszkodowań majątkowych i osobowych. Chociaż prowadzi własną praktykę to we wskazanym zakresie współpracuje z Kancelarią.

Nieustępliwość i wytrwałość procesowa to jej cecha. Sportowe doświadczenia Pani Anny to fundament gotowości do walki o i dla Klienta.