Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Obsługujemy procesy rozwodowe. Reprezentujemy rodziców w sporach o realizację kontaktów z małoletnimi dziećmi, partycypację każdego małżonków w utrzymaniu  małoletnich dzieci.

Po rozwiązaniu małżeństwa lub wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej przez strony lub zniesieniu jej przez Sąd,  pomagamy byłym małżonkom podzielić majątek wspólny w drodze umowy lub przed sądem.