Prawo cywilne i gospodarcze

Prawo cywilne i gospodarcze

-bieżące doradztwo, zastępstwo procesowe , umowy i ich realizacja,

-spory własnościowe, zasiedzenie, niezgodności wpisów w księgach wieczystych z zreczywsitym stanem prawnym,

-umowy o roboty budowlane, o dzieło i inne podwykonawcze

-windykacja, ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika